Priprema uoči govornog nastupa (držanje govora; vođenje sastanka; davanje medijskih izjava; sinkronizacija reklama, automatskih govornih poruka, dokumentarnih reportaža i filmova i sl.) – postavljanje glasa, izgovora i interpretacije, kao i vizualnih znakova; probno audio i video snimanje i analiza; praćenje i kontrola nastupa te evaluacija.

Analiza i povratna informacija o govornoj sastavnici proizvoda (dokumentani film i reportaža, vlog, radio i tv reklama, trailer, youtube promo video, poruka govornog automata itd.) i upute za poboljšanje, uz mogućnost pripreme.

Prijedlozi i upute o govornom stilu i jezičnom izrazu, naglascima i boji glasa, a u skladu s idejom, namjerom i porukom određenog audio ili video proizvoda.

Savjeti u brandiranju, tj. savjeti o prikladnosti oblika zvučne sastavnice proizvoda.

Speech coach - jakajeka.hr

Procjena govornog statusa kandidata na audiciji ili castingu (film, kazalište, reklame, televizija, radio, youtube kanal itd.)

Procjena govornog statusa za posao spikera i voditelja događanja, moderatora sastanka, panela, tribine i sl.

Procjena govornog statusa za posao u odnosima s javnošću i marketingu.

Procjena govornog statusa kandidata za posao u prodaji, informativnom ili kontaktnom centru, na tajničkom mjestu, šalteru i ostalim mjestima na kojima je nužan čist glas i jasan govor pri davanju upute i informacije.

Procjena govornog i govorničkog ponašanja za posao predavača (učitelji, nastavnici, profesori, vjeroučitelji), pedagoga, odgajatelja i sl.

Držanje govora - jakajeka.hr