Individualno

  • Trening – intenzivan rad na određenim dijelovima govora (glas, izgovor, izražajnost, fluentnost itd.) te povezivanje segmenata u cjelovit i automatiziran govor (stvaranje nove govorne navike).
  • Priprema za govorni nastup (držanje govora; vođenje sastanka; davanje medijskih izjava; sinkronizacija reklama, automatskih govornih poruka, dokumentarnih reportaža i filmova i sl.) – audio i video snimanje i analiza, praćenje i evaluacija nastupa.

Grupni rad

  • Predavanja o govoru i jeziku – česte pogreške (primjeri, vježbe), sastavljanje govora (govorna organizacija teksta), retoričke figure, prilagodba teksta mediju i publici, postizanje cilja govorenja, argumentacija, verbalno i neverbalno ponašanje tijekom nastupa.
  • Radionica (6-12 polaznika) – postavljanja glasa, govorne artikulacije, usklađivanje mimike i geste s verbalnim izrazom, vježbe protiv straha i treme, naglasne vježbe.