• Estetizacija glasa i govora: postavljanje disanja, glasa i dikcije, otklanjanje govornih teškoća, usvajanje hrvatske ortoepije i prozodije, prevladavanje straha i treme od nastupa
  • Verbalna i neverbalna komunikacija: govorno i govorničko ponašanje, prezentacijske vještine, vizualni znaci, korištenje rekvizita, elegancija govorne izvedbe, prilagodba mediju (držanje govora, predavanja, radijski i televizijski nastup, izjava za medije, vođenje sastanka, moderiranje eventa)
  • Retoričke vještine: kompozicija govora, postizanje cilja, asertivnost, argumentacija, govorni bonton, profiliranje publike
  • Govorna organizacija poruke: prilagodba teksta mediju, retoričke figure, jezična ispravnost
Cilj i svrha govora - jakajeka.hr